top of page
Flatt tak Drammen - beskåret.png

Tiden er inne for solstrøm

Skreddersydde anlegg til industri og landbruk, proffkunder og private.

Fem trinn til eget solcelleanlegg

Infografika-1.jpg

Viken Sol leverer solcelleanlegg skreddersydd for hver enkel kunde.

Følgende kjøreplan inkluderer hovedpunktene fra befaring til oppstart av solenergianlegget:

1. Vi vil samle all nødvendig informasjon om anleggsplassering og drøfte alle relevante momenter med deg før vi går i gang med prosjektering.

2. Vår kvalifiserte fagekspert vil gjennomføre detaljert prosjektering av ditt anlegg i samsvar med behovet, regler og målsettinger.

3. Montering av solcellepaneler og elektriske installasjoner vil utføres av kvalifisert fagpersonell.

4. Anlegget blir kontrollert og koblet til strømnettet.

5. Inverterens programmvare blir satt opp og koblet til internett. Anlegget blir overlevert til kunde.

ENOVA-tilskudd

Enova justerer ned solsatsingen fra 1. oktober 2023. Fram til da får du inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Fram til 1. oktober:

Installasjonsstøtte kr. 7.500 + kr 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW.  Eks: et anlegg med 12 kWp kvalifiserer for tilskudd på 31 500 kr.

Etter  1. oktober:

Installasjonsstøtte kr. 7.500 + kr 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW.  Eks: et anlegg med 12 kWp kvalifiserer for tilskudd på 22.500 kr.

bottom of page